Preise (Stand: Januar 2024)

Einzelzimmer Kat. I

Übernachtung mit Frühstück

  93,00 €

Einzelzimmer Kat. II

Übernachtung mit Frühstück

  79,00 €

Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Übernachtung mit Frühstück

  99,00 €

Doppelzimmer Kat. I

Übernachtung mit Frühstück

145,00 €

Doppelzimmer Kat. II

Übernachtung mit Frühstück

140,00 €

Appartement

Übernachtung (2 Personen) mit Frühstück

170,00 €

Zustellbett bis 14 Jahre

Zustellbett ab 14 Jahre

Übernachtung mit Frühstück

Übernachtung mit Frühstück

  30,00 €

  40,00 €

Babybett

kostenlos


Hunde

pro Tag

 14,00 €